Svatba M+R

Byli jsme přizváni skoro k hotovému – vše bylo vymyšleno, obrovský seník byl již vyklizen. Svatba v úžasném objektu, uprostřed polí, lesů a luk ve Valašské Bystřici. Myšlenka folklorně laděné svatby nás naprosto uchvátila, o výsledek se rádi podělíme.

Místo Seník / Valašská Bystřice
Květiny, styling, tiskoviny Made Atelier
Foto Přemysl Jurča